Jdi na obsah Jdi na menu
 


Vznik

       (v hloubce 150 km pod povrchem v magmatu před miliardou let za tlaku a teploty ) v

 Kimberlit – hornina obsahující diamant

 Vlivem sopečné činnosti se žhavá hornina dostala hlubokými štěrbinami v zemské kůře na povrch a vytvořila tak kimberlitové trubky

Kimberlit

 je ultrabazická hornina – velice zásaditá hornina, která má málo kysličníku křemíku, má hodně minerálů jako jsou pyroxeny, amfiboly, často granát. Prostě je to jedna z nejtmavších hornin.

 jinak patří mezi lamproity, které jsou na opačném konci než žuly

 dodnes bylo na všech kontinentech odhaleno na 1600 kimberlitových těles

Vlastnosti diamantů

 Minerál čistého C

 Tvrdost – nejtvrdší přírodní látka (140x tvrdší než korund a 1000x 

 tvrdší než křemen) – dáno nejtěsnějším uspořádáním 

 atomů v krychlové krystalové mřížce

 Relativně vysoká hustota

 Nepodléhá CH účinkům

 Výborné optické vl.

 Dokonalá štěpnost, je křehký

 Barevnost (průhledný, žlutavý, růžový, modrý, zelený, červený,

 šedý, černý

      Nejvzácnější drahokam – jediný produkt na zeměkouli, kde je do nejmenšího objemu     
      soustředěna největší hodnota

Historie

 První zmínky z období 300 let př. n. l. z Indie

 Do počátku 18. st. Přicházely všechny diamanty z Indie (nacházejí se stále v náplavech a doposud nebylo nalezeno primární ložisko)

 V J Africe 1. diamanty až r. 1866 (První velký diamant, který původně zdobil opasek domorodého kouzelníka měl hmotnost 83,5 karátu – Hvězda Jižní Afriky. Jeden z holandských osadníků ho vyměnil za pár kusů dobytka a obratem ruky prodal za 11 200 liber. Právě tento kámen odstartoval r. 1876 největší diamantovou horečku v dějinách)

 r. 1879 objeveno poprvé primární ložisko (sopouch s výplní namodralé horniny, která dostala jméno kimberlit podle nedaleké obce Kimberley)

 3 největší diamanty pocházejí z Afriky (1. Cullinan – 3025,75 karátu, 2. Excelsior – 971,5 karátu, 3. Hvězda Sierra Leone 969,9 karátu)

 Na území ČR se našly v celé historii pouze 2 malé diamanty, které navíc neměly ani šperkařskou kvalitu

Cullinan

 Vážil 3025,75 karátu, což je něco přes půl kila

 Říká se, že to byla jen třetina původního krystalu

 Byl poslán do amsterdamských brusíren a byl vybrán

  brusič z jedné nejstarších brusičských rodin. V úctě a

 odpovědnosti se připravoval velice dlouho a když

 nakonec nasadil dlátko k prvnímu uštípnutí, tak tím

 nervovým vypětím omdlel. Ale povedlo se…

 9 největších vybroušených kusů bylo použito na britské korunovační klenoty a 93 menších bylo použito na běžné klenoty

Nejvýznamnější světová ložiska

 Austrálie, Kongo, Botswana, JAR, Rusko, Namibie, Angola – tyto státy těží více než 80% světové produkce diamantů

 Dále – Indie, Brazílie, Kanada, Zair, Tanzánie, Ghana, Pobřeží slonoviny, Burkina Faso, Sierra Leone…

 V současné době nejproduktivnějším dolem v JAR kimberlit nazvaný Finch

 Austrálie je největší producent diamantů drahokamové kvality – (jsou koncentrovány v lamporitech, což je hornina podobná kimberlitům)

Namibie – získávání diamantů

 Náplavy Oranžové řeky, ústící do Atlantského oceánu, přinášely na mořské pobřeží z vnitrozemí diamanty po miliony let.

 Těžba v této oblasti je velmi obtížná. Nejprve se odstraní několik m mocné sedimenty a jsou použity na budování až 20m vysokých valů

 Žádné zařízení nesmí opustit místo, protože ztráta kamenů by byla dražší než cena stroje. Rovněž hranice jsou přísně hlídány.

 dlouhý transport na pobřeží vytřídil ty nej kameny – 95% je šperkařských

Získávání

 v případě těžby z kimberlitů je dobývána matečná hornina spolu s diamanty po patrech přímo z kimberlitové trubky.

 průzkum sopouchů se provádí bud´ povrchovou těžbou, nebo kopáním podzemních důlních chodeb

 v obou případech se kimberlit dosažený odstřelováním, lámáním a kopáním se dopravuje pomocí pásových dopravníků nebo nákladních aut do místa zpracování, kde je rozmělněn a propláchnut a stává se zněj diamantonosná usazenina.

 Takovou těžbou vz. nové krajinné útvary, jako je např. „Big Hole“, obrovská jáma částečně zaplněná vodou v blízkosti Kimberley v jižní Africe

sekundární naleziště

 erozí matečné-diamantonosné horniny a jejím transportem společně s diamantem vz. určitá místa (např.: meandry vodních toků), kde je zvýšená koncentrace těchto nerostů – vz. tzv. sekundární ložiska

 v místech, kde byly diamantové krystaly uvolněny z kimberlitu erozí a odtud si našly cestu do řek a do moří, je těžba snažší.

 v písečných pobřežních oblastech je prováděna hlavně terasovitě, což vyžaduje jak mechanický, tak manuální pracovní postup.

 jsou těženy rýžováním nebo bagrováním štěrkové vrstvy.

 při těžbě z náplavů řek a plážových usazenin je využívána vysoká hustota diamantů, které jsou zde rýžovány podobně jako zlato.

 v některých případech je využíváno vysoké přilnavosti diamantů ke všemu mastnému – sedimenty jsou plaveny přes žlaby potřené tukem, zrna ostatních minerálů sklouzávají, diamanty se přilepí

vzácný výskyt

 výtěžnost takto získaného drahokamu je v ideálním případě 0,1 gramu (půl karátu) na 1000kg matečné horniny

 Pro diamanty je karát definován jako 0,2g hmotnosti čistého diamantu (diamant o hmotnosti 10g má tedy 50 karátů)

oceňování diamantů

 je to posuzování 4 C

 

 Color

 Clarity – čistota

 Cut – výbrus

 Carat – karáty, čili kritérium váhy

 

 každá z těchto kategorií obnáší obrovské množství detailů

 dvě nejužívanější nomenklatury jsou americká GIA a CGO, což je nadnárodní konfederace, která bdí na ochranu toho zákazníka

cena

 těch nebroušených surových diamantů se může řádově pohybovat od stovek po tisíce dolarů

 když se vybrousí, zkalibruje, zušlechtí, jeho cena prudce stoupá

 s větší velikostí a váhou roste cena exponenciálně, prudce nahoru

 závisí ovšem na kvalitě

broušení

 1. – nákup suroviny

 2. – rozdělení, co jde opracovávat technicky a co šperkově

 klasicky je výbrus briliantový – 57 ploch

 vybavení dílny: - litinový kotouč nabitý diamantem, leští 0 až 1 mikron, brousí 3 až 5 mikronů, má 2,5 až 3 tisíce otáček, pilky na řezání od 0,06 do 0,08 mm, moderněji laserem

 každá plocha se musí naorientovat, aby vůbec brousila, brousí se jedině diamantem

 karátový kámen, briliant, trvá kolem 80 hodin

 dlouhé rozhodování pro nejideálnější tvar, již možno počítačem, ale jen pro ty nej kameny

 vše pod lupou, při desetinásobném zvětšení

 přimazávání vodičkama a leštícíma pastama

 potom vyvaření v kyselině a výbrus se rozzáří

využití

 investice (uložení majetku)

 klenotnictví (pouze 5% diamantů je šperkařských)

 průmysl (technické diamanty – řezání, broušení…)

důsledky a ŽP - čísla

 Např.: v r. 1977 se vytěžilo 41,5 mil. Karátů surových d.

 V r. 1987 už dvojnásobek 92,6 mil. Karátů

 V r. 1997, čili jenom o desetiletí později to bylo 120 mil. Karátů

 Dnes je těžba daleko vyšší, v přepočtu na váhu je to 25 tun diamantů

 V kimberlitu se průměrně prý nachází jedna až dvě desetiny karátu na tunu té horniny. Je to shodou okolností prý desetkrát méně než v případě obvyklé těžby zlata, to znamená aby se ročně vytěžilo 25 tun diamantů, ta naleziště musejí vypadat jako…

 …to jsou obrovské povrchové doly, většinou etážové, často jdoucí do 400 metrů, i hloubš

 Jsou to zdevastované krajiny, které se jenom velmi slabě dají přirovnat k našemu Podkrušnohoří, k našim těžbám, i podobně to vypadá, protože ten povrch je ze žlutého jílu. (když kimberlit větrá, tak větrá nejprve od tzv. modrého jílu a posléze přeměnou těch oxidů železa, tak se změní na žlutočervenou barvu)

 Ta velká díra Big Hole je dnes turistickou atrakcí, ale kolem ta vytěžená hornina, to jsou obrovské haldy, které tam dodnes jsou. Přejíždíte řeku Vaal do rezervace plné zvěře, nádherné přírody, ale pobřeží té řeky je zcela zdevastováno, jezdí tam obrovské nákladní auta, která odvážejí tu vytěženou horninu, ta krajina kromě těch rezervací v té jižní Africe je zdevastována

Krvavé diamanty

 Zabíjení, znásilňování a únosy právě jako ve jménu kontroly obchodu s diamanty

 Byly získávány za prodej diamantů zbraně a došlo k takovým masakrům, ke kterým byly využívány děti, za trest jim byly usekávány ruce, aby se nemohli až vyrostou mstít

 Od začátku konfliktu bylo více než 10 000 dětí, kluků i holek, zneužitých na boje, na otrockou práci, některý neměli ani 5 let

 Děvčata taky sloužily jako sexuální otrokyně vojáků a množství dětí bylo donuceno k zabíjení pod vlivem drog, alkoholu nebo pod hrozbou násilí, většina z nich bojovala ze strachu

řešení

 5. července 2001 vyhlásila bezpečnostní rada OSN v Sierra Leone diamantové embargo.

 No a diamantový průmysl ze strachu před zákaznickým bojkotem přistoupil na požadavky lidských práv a zpřísnily se pravidla a regulace na kontrolu obchodu s diamanty.

 Legislativa jde tím směrem, že hranice nesmí překročit žádné diamanty bez svého certifikátu o svém původu (takový rodokmen)

 Legální těžba je ve výšce 96% a ty 4% jsou tímto způsobem odsranitelná

 Př.: Botswana – legální těžba je zdrojem státních příjmů, za posledních 15 let zněkolikanásobila mzdy, zlepšilo se školství, medicína…

Úlet – diamant ze zemřelých

 Lidé, kteří nemají čas navštěvovat hřbitov a mají dost peněz, mohou uchovat ostatky drahých zesnulých ve formě diamantu

 V Česku tuto službu nabízí švýcarská společnost Algordanza

 Diamant je možno zasadit do mramoru či šeprku

 Cena je dle velikosti a nadstandartních přání klienta

 Nejmenší s 0,3 karátu stojí podle aktuálního ceníku 90 tisíc kč

 Jednokarátový d. již za 300 tisíc kč

 Proces získávání C z popela a výroba trvá 3-4měsíce

 V USA je to běžné i z ostatků zvířecích miláčků

literatura

 D.S.A. Professional tools, s.r.o. - http://www.diamanty.info/?lang=cj&ids=522&akce=3

 Český rozhlas 6 - http://www.rozhlas.cz/cro6/stop/_zprava/38472

 Diamant - http://www.csga.wz.cz/diamant.html

 Diamant - http://www.oa.svitavy.cz/pro/renata/priroda/priroda1/nerosty/diamant/index.htm

 Konstrukce - http://www.konstrukce.cz/clanek/619-tesnici-steny-pro-tezbu-diamantu-v-arkticke-kanade/